top of page
Tại sao các tổ chức lại lựa chọn morningmate thay vì ClickUp
Đột phá mới trong Làm việc nhóm — Sức mạnh tất cả trong một, sự kết hợp quản lý dự án và cộng tác dễ dàng trên cùng một nền tảng giúp thay thế đồng thời nhiều công cụ làm việc khác. 
work feed icon
Giao diện bảng tin độc đáo
task management icon
Quản lý tác vụ đơn giản & nhanh chóng
communication icon
Tương tác theo thời gian thực
work tools icon
Các công cụ làm việc đa năng
collaboration icon
Cộng tác không giới hạn nội bộ, ngoại bộ
device icon
Làm việc trên mọi thiết bị
Không ràng buộc. Không thẻ tín dụng.
samsung electronics logo
kt logo
hyundai logo
jtbc logo
bmw logo
sm entertainment logo
morningmate logo
vs.
Xem xét bảng tổng quan các tính năng hữu ích khác nhau trên mỗi công cụ. 
Features
Morningmate
ClickUp
On-premise
Approvals
Direct comments
Video conference integrations
Zoom + MS Teams
File sharing
Secret chat
Real-time chat
External collaboration
To-do list
Task manager
5 Step manager
List or Kanban
Gantt chart workflow
Notification settings
Personal task viewer
Multiple views
List view only
Automations
Poll
Article post
Task list view
Kanban board
Work feed
Điều gì làm Chúng tôi trở nên khác biệt?
Hãy cùng kiểm chứng nền tảng tích hợp Tất cả trong Một của chúng tôi ưu việt như thế nào khi so sánh với các công cụ quản lý dự án phổ biến khác.
morningmate thay thế các ứng dụng bạn thường dùng cho công việc
Tiết kiệm tiền và nâng cao năng suất. Hãy thử so sánh platform quy trình làm việc của chúng tôi và sự kết hợp Slack, ClickUp với nhau:
slack icon
Slack
Chat trực tuyến
$15.00
1 tháng/1 người dùng
Dễ sử dụng 
ClickUp
Quản lý tác vụ
$19.00
1 tháng/1 người dùng
Dễ sử dụng 
$34.00
1 tháng/1 người dùng
$408.00
 1 năm/1 người dùng
VS
morningmate icon
morningmate
Công cụ cộng tác Tất cả trong Một
$19.99
1 tháng/1 người
Dễ sử dụng
  • Quản lý tác vụ
  • Danh sách việc cần làm
  • Chat trực tuyến
  • Bình luận 
  • Liên kết Zoom & MS Teams
  • Bộ nhớ lưu trữ tập tin
  • Đa dạng giao diện xem 
$19.99
1 tháng/1 người
$239.88
1 năm/1 người
Muốn so sánh chi tiết hơn?
Yêu cầu Báo cáo So sánh Công cụ Hợp tác 2023 của chúng tôi và kiểm tra tất cả các ưu điểm và nhược điểm giữa các thương hiệu nổi tiếng và morningmate.
image to request a project management and collaboration tools chart comparison report
FEATUES
Không gian làm việc trên một nguồn cấp dữ liệu

Tất cả bài đăng công việc được hiển thị 

độc đáo theo thứ tự thời gian như bảng tin mạng xã hội, giúp bạn dễ dàng lướt xem 

tất cả dự án, nhiệm vụ và nắm bắt tổng quát tiến độ nhanh chóng.

Tiết kiệm thời gian của bạn cho những gì thật sự quan trọng
Giảm 55 phút thời gian vô ích từ việc giao tiếp không hiệu quả để bạn có thêm thời gian cho những tác vụ quan trọng hơn. 
Vietnam-time-.png
Quy trình làm việc ứng dụng công nghệ hữu dụng với tất cả mọi người
Đăng ký miễn phí và để chúng tôi giúp bạn tối ưu hóa quy trình làm việc
bottom of page