top of page
icon3.png
icon1.png
icon2.png
Khám phá tiềm năng của các mẫu
Truy cập mãu phù hợp với mọi nhu cầu cộng tác
icon4.png
icon5.png
icon3.png
Các mẫu được thiết kế theo quy trình làm việc
VIE_1.png
VIE_2.png
VIE_3.png
Khám phá mức độ hiệu quả và cải thiện năng suất
Các mẫu được thiết kế cho từng nhóm công việc
Khám phá các mẫu được thiết kế sẵn theo từng nhóm ngành nghề giúp hợp lý hóa công việc hàng ngày của bạn.
FEATUES
Marketing

Sử dụng biểu đồ gantt hiển thị thông tin công việc đầy đủ và khách quan theo thời gian giúp bạn dễ dàng kiểm soát kế hoạch và tiến độ.

Gợi ý trường hợp sử dụng: 

  • Chiến lược marketing

  • Lên lịch trình nội dung

  • Lập kế hoạch hành động

  • Danh sách kiểm tra SEO

  • Tập trung nguồn lực

  • Danh sách kiểm tra tập thể

team_1.png
Tính năng cốt lõi
FEATUES
Không gian làm việc trên một nguồn cấp dữ liệu

Tất cả bài đăng công việc được hiển thị 

độc đáo theo thứ tự thời gian như bảng tin mạng xã hội, giúp bạn dễ dàng lướt xem 

tất cả dự án, nhiệm vụ và nắm bắt tổng quát tiến độ nhanh chóng.

Quy trình làm việc ứng dụng công nghệ hữu dụng với tất cả mọi người
Đăng ký miễn phí và để chúng tôi giúp bạn tối ưu hóa quy trình làm việc
bottom of page